For English please scroll down

ΕΛ

or (αγγλ.), διαζευκτικός σύνδεσμος. “An either/or situation”: an unavoidable choice between alternatives. αλλά και or (γαλλ.), χρυσός. πολύτιμη διέξοδος.

or. Αναζητώντας εναλλακτικές προοπτικές για την επιβίωση μέσω της τέχνης. Υπάρχουν τρόποι ανεξάρτητα από τη στήριξη των ισχυρών θεσμών του κόσμου της τέχνης και το κύρος που προσφέρουν αλλά και αποκτούν από τη δουλειά των καλλιτεχνών; Διαφορετικά από ό,τι επιβάλλεται υπόρρητα μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων στον κόσμο της τέχνης, στην Ελλάδα και διεθνώς; Μέσα στην αγορά, κατανάγκη, αλλά σε κάθε περίπτωση στις παρυφές της, χωρίς ουσιώδεις παραχωρήσεις στην ανταγωνιστική νοοτροπία της συσσώρευσης, χωρίς την υποχρέωση της επιτυχίας; Απλά, άμεσα, ανοιχτά, αλλιώς;

or.artspace. Ένας μικροσκοπικός χώρος 12 τ.μ., στενός και ψηλοτάβανος, μια βιτρίνα στη θορυβώδη Δημητρακοπούλου, στον αριθμό 89, γωνία σχεδόν με τον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Γεωργίου Ολυμπίου. Ένα μικρό μαγαζί σε πολυκατοικία που χτίστηκε το 1962. Εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν το σπίτι του βιομήχανου Γεωργίου Κουκάκη που ονομάτισε τη γειτονιά, την πρώτη, τώρα, της Αθήνας σε airbnb. Ενας χώρος για την τέχνη, o ελάχιστος δυνατός αλλά αποφασιστικά τοποθετημένος σε απόσταση τόσο από την γειτονική Ακρόπολη όσο και από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που ακόμα αγωνίζεται να σταθεί δίπλα της.

οr.artspace. work-shop. Ένα εργαστήριο όπου δημιουργούνται επιτόπου, προς πώληση κυρίως, αλλά όχι πάντα, έργα κάθε είδους και μέσου, όπου δεν γίνεται διάκριση μεταξύ «τέχνης» και «τεχνικής», «θεωρίας» και «πράξης», μεταξύ «υλικού» και «άυλου» δημιουργήματος, μεταξύ «επαγγελματιών» και «ερασιτεχνών», «καλλιτεχνών» και «επιμελητών», «νέων» και «ώριμων», «γνωστών» και «άγνωστων» δημιουργών. Ένας τόπος ανταλλαγών και μαθητείας για άτομα και μικρές ομάδες που ενδιαφέρονται έμπρακτα για την έρευνα στην τέχνη και τις κοινωνικές επιστήμες. Ένας χώρος εργασίας που παραμένει προσωπικός, έδρα ατομικής επιχείρησης, αλλά πάντα ανοιχτός στις συνεργασίες, αφιερωμένος στη διερεύνηση του εφικτού και του ανέφικτου στην «οικονομία» της σύγχρονης τέχνης.

Ελπίδα Ρίκου, PhD, ανθρωπολόγος, εικαστικός.

 

ΕΝ

or (Eng.). conjunction. “An either/or situation”: an unavoidable choice between alternatives. but also or (fr.), gold. a precious way out, an outlet.

or. Seeking alternatives for subsisting via art. In what way? Independently of the powerful art world institutions’ support and the status they offer but also gain via the artists’ work? Differently than imposed implicitly via the artworld’s interpersonal relations, in Greece and internationally? Participating in the market, necessarily, but remaining at its fringe, without substantial concessions to the competitive mindset of accumulation, without the imperative of success? Adopting simplicity, immediacy, openness, divergence…

or.artspace. A miniscule space of 12 m2, narrow with a high ceiling, a display window at the noisy Dimitrakopoulou street, at the number 89, almost at the corner of the bustling pedestrian Georgiou Olympiou street. A small store at an apartment building dating from 1962. At the same spot, manufacturer Georgios Koukakis had built his own house at the beginning of the 20th century, thereby giving its name to the neighborhood, now considered the top one in Athens for airbnb. A space for art, the bare minimum but firmly positioned at a distance from the neighboring Acropolis and the National Museum of Contemporary Art which still strives to stand beside her.

or.artspace. work-shop. Works are created in situ, mostly but not always for sale, with no respect to the distinctions between “art” and “craft”, “theory” and “practice”, “material” and “immaterial” creations, between “professionals” and “amateurs”, “artists” and “curators”, “young” and “mature”, “known” and “unknown” creators. A place for exchanges and apprenticeship addressed to individuals and small groups who have an effective interest in research in art and social sciences. A personal working space, a base for self-employment, which remains open to collaborations, and is dedicated to the search of the feasible and the infeasible in the “economy” of contemporary art.

Elpida Rikou, PhD, visual artist, anthropologist.

For English please scroll down

.ΕΛ

Η Ελπίδα Ρίκου (Αθήνα, 1963) σπούδασε κοινωνιολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα), κοινωνική ψυχολογία (D.E.A. και Doctorat, E.H.E.S.S., Παρίσι), κοινωνική ανθρωπολογία (D.E.A., Université Paris V-Sorbonne, Παρίσι) και εικαστικές τέχνες (Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα). ‘Εχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (C.F.R.P. και S.P.F., Παρίσι, 1994-1997) και έχει μετεκπαιδευτεί στη θεραπεία μέσω τέχνης (stage, Université Paris VII-Denis Diderot, Παρίσι, 1997). Από το 1998 ως σήμερα έχει διδάξει κοινωνική ψυχολογία και κοινωνική ανθρωπολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστήμια (Αθηνών, Πάντειο, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ε.A.Π.), όπως και σε προγράμματα βιωματικής μάθησης (Πράξη «Ακαδημία Πλάτωνος»). Από το 2007 διδάσκει Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη στο Τμήμα Θ.Ι.Σ.Τ.Ε. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ενώ μεταξύ 2011 και 2013 δίδαξε επίσης στο Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) της ίδιας σχολής. Από το 2016 έχει αναλάβει το Εργαστήριο Σύγχρονης Τέχνης του Δήμου Χαλανδρίου (σε συνεργασία με την εικαστικό Σοφία Γρηγοριάδου). Από το 2019 ως σήμερα ερευνά την εξέλιξη της καλλιτεχνικής έρευνας στην Ελλάδα (για το 2019-2020, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης Κατερίνα Κωνσταντίνου και την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν την εισαγωγή και επιμέλεια της συλλογής κειμένων Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη (2013, Αλεξάνδρεια), της μετάφρασης του βιβλίου του M. Augé Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων (1999, Αλεξάνδρεια), του τόμου Φωνές/Fonés με κείμενα και έργα καλλιτεχνών και κοινωνικών επιστημόνων (2016, νήσος, μαζί με τον Π. Πανόπουλο), καθώς και της μετάφρασης του βιβλίου του Α. Gell Τέχνη και Δράση (υπό δημοσίευση στις εκδόσεις του Μ.Ι.Ε.Τ.), του τόμου Αξία με κείμενα και έργα καλλιτεχνών και θεωρητικών (2018, νήσος, μαζί με τους Ε. Γιαλούρη και Α. Λαμπρόπουλο), ενός ειδικού αφιερώματος The Art of Research Practices Between Art and Anthropology του ηλεκτρονικού περιοδικού Field. A Journal of Socially Engaged Art Criticism (vol.11, 2018, μαζί με την Ε.Γιαλούρη) και ενός ειδικού αφιερώματος στο ερευνητικό πρόγραμμα Learning from documenta στο ίδιο περιοδικό (vol.18-19, μαζί με τους Ε. Γιαλούρη και Α. Λαμπρόπουλο). ‘Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, καταλόγους εκθέσεων και στον ημερήσιο τύπο. Το καλλιτεχνικό της έργο περιλαμβάνει ζωγραφική, video και συμμετοχικές δράσεις. Από το 2010 συντονίζει καλλιτεχνικά και ερευνητικά projects με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στα οποία συμμετέχει και η ίδια ως ανθρωπολόγος και εικαστικός. Από το 2014 είναι ιδρυτικό μέλος του TWIXTlab (Α.Μ.Κ.Ε.), ενός ερευνητικού, εκπαιδευτικού και δημιουργικού εγχειρήματος που τοποθετείται μεταξύ τέχνης, ανθρωπολογίας και καθημερινής ζωής, με έδρα το Παγκράτι. Το 2021 ανοίγει το or.artspace στο Κουκάκι, έδρα ατομικής επιχείρησης που λειτουργεί ως χώρος μαθητείας, δημιουργίας, έκθεσης και πώλησης έργων σύγχρονης τέχνης.

ENG

Elpida Rikou (Athens, 1963) has studied sociology (Panteion University, Athens), social anthropology (D.E.A., Université Paris V-Sorbonne), social psychology (D.E.A. and Ph.D, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris) and visual arts (Athens School of Fine Arts). Rikou has also attended psychoanalytic psychotherapy training seminars (C.F.R.P. and S.P.F., Paris, 1994-1997) and was trained in art and therapeutic mediations (stage, Université Paris VII-Denis Diderot, Paris, 1997). She has taught social psychology and social anthropology at graduate and postgraduate programs at different universities (Universities of Crete, Thessaly, Athens, Panteion and Hellenic Open University) as well as in experiential learning programs (“Plato Academy), since 1998. She teaches Anthropology and Contemporary Art in the Department of Theory and History of Art of the Athens School of Fine Arts since 2007. From 2011 to 2013 she has also taught in the Postgraduate Program (Master in Fine Arts) of the Department of Visual Arts of the same School. She is in charge of the Contemporary Art Workshop of the Municipality of Chalandri (in collaboration with visual artist Sofia Grigoriadou) since 2016. Her current research focuses on artistic research in Greece (starting in 2019 when she collaborated for one year with art historian Katerina Konstantinou, with the support of the Research Center for the Humanities). She is the editor of Antrhopologia ke Sigchroni Techni (Anthropology and Contemporary Art, a collection of texts of British and American anthropologists and art theorists published in Greek by Alexandria in 2013) for which she has written the introduction, of Marc Augé’s book Pour une anthropologie des mondes contemporains (published in Greek by Alexandria in 1999), for which she has also written the introduction. She has co-edited with Panos Panopoulos the volume Φωνές/Fonés (Voices), with texts and works of artists and social scientists (2016, nissos, with Panos Panopoulos), as well as the translation of Alfred Gell’s book Art And Agency (in press from the National Bank of Greece Cultural Foundation). She has also co-edited with Eleana Yalouri a special issue on The Art of Research Practices Between Art and Anthropology of Field. A Journal of Socially Engaged Art Criticism (vol.11, 2018) and with Eleana Yalouri and Apostolos Lampropoulos, the volume Αξία (Value) with texts and works of artists and theorists (2018, nissos), and a special issue dedicated to the research Learning from documenta also in Field (2021, vol.18-19). She has published articles in scientific periodicals, edited collections, art catalogues and newspapers. Her work includes painting, video and participatory artworks. She is the coordinator of several art projects with an interdisciplinary character, since 2010, in which she is also a participant as an anthropologist and visual artist. She is a founding member of TWIXTlab (ngo), an art research and education project situated in between art, anthropology and the everyday, based in Pangrati, Athens. In 2021 Rikou launches or.artspace at Koukaki, Athens, in self-employment basis, which functions as a space for apprenticeship, creation, exhibition and sale of contemporary artworks.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram