ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

‘Εκθεση στο or.artspace των αποτελεσμάτων του διαδικτυακού εργαστηρίου αλληλοβοήθειας «Ανώνυμες Κριτικές», που φιλοξενήθηκε από το TWIXTlab (https://twixtlab.com/) και συντονίστηκε από την ομάδα Ανώνυμες Κριτικές, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ/H(E)AVENS- ένα τετραήμερο για την παρέμβαση των ιδιωτικών ιδρυμάτων στο χώρο του πολιτισμού.

Αφίσα για την έκθεση που έφτιαξε συμμετέχουσα του εργαστηρίου με το ψευδώνυμο “Σόνια”

Το έξι συναντήσεων εργαστήριο που έλαβε χώρα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου είχε ανώνυμη συμμετοχή και σχεδιάστηκε ειδικά για άτομα εθισμένα στη θεσμική κριτική της τέχνης. Μέσω των εργαλείων που αναπτύξαμε από κοινού, αναζητήσαμε θεραπευτικές διόδους για την ισότιμη επιβίωσή μας μέσα στον κόσμο της τέχνης, ως υποκείμενα που θεωρούν ότι η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου (αφίσες, ήχος) εκτίθενται στον χώρο του or.artpsace. Εγκαίνια: 10/12/2023, 13:30 ως 13/12/2023.

About the author

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram